Att lyfta fram en lägenhet

Det talas inte så ofta om lägenheter när det kommer till turism. Men runt om i landet finns det lägenheter som förtjänar att lyftas fram, av en eller annan anledning. Vissa av dem ligger i helt vanliga hus, i andra fall kan det vara huset som helhet, och dess historia, som gör lägenheten intressant för turister. Hur tar man hand om en sådan lägenhet på bästa sätt?

Kan en lägenhet locka turister? Ja, det kan den, och det kan finnas flera skäl till detta. En lycklig svensk, stort fan av tv-serien Skam, blev t.ex. insläppt i det riktiga kollektiv som även förekommer i tv-serien. Denna lägenhet har inte blivit någon turistmagnet, åtminstone inte ännu. 

Tensta

Men det finns andra lägenheter som är turistmagneter. Stockholms stadsmuseum har bl.a. en museilägenhet i Tensta, som ska visa en typisk interiör från 1960-talet. I Motala finns två lägenheter från 1850 och 1903 bevarade, för att visa hur arbetarna på Motala mekaniska verkstad bodde. 

Många författares lägenheter har också blivit museer, och i vissa fall turistmål fast det inte finns någon verksamhet uppbyggd kring dem. Strindbergs gamla lägenhet i Stockholm är idag museum, och här finns också flera av hans målningar att beskåda. 

Tänk på trapphuset

I de fastigheter där de här lägenheterna finns är det ofta extra viktigt med trapphusrenovering. Inte minst är det viktigt att bevara trapphuset så som det såg ut när huset byggdes, eller så som det såg ut när den kända författaren bodde där. Om det kommer ett stort antal turister kommer trapphuset att slitas snabbare än vad som är normalt, och då blir en ny renovering aktuell snabbare än annars. 

Men en trapphusrenovering kan också göra att slitaget minskar. Besökarna kommer att vara mer försiktiga i ett fint trapphus. Därför kan det finnas en poäng med att hålla även ett trapphus från 1960-talet, med tidstypisk färg på väggarna, i bra skick.