Ljudabsorbenter behövs inte i kyrkor men i andra lokaler behövs de

Förut byggda man kyrkor för att höras

Har du suttit i en kyrka som har högt i tak någon gång? Den som någon gång har suttit i någon kyrka byggd i Gotisk stil, som t.ex. Uppsala domkyrka, Storkyrkan i Gamla stan, Skara domkyrka eller i någon annan stor kyrka med så att säga toppigt tak och avlånga och höga fönster har märkt att allt som sker inne i kyrkolokalen hörs väldigt bra. När dessa kyrkor byggdes under sen medeltid i Sverige, fanns det inga mikrofoner eller högtalare så att prästerna och diakonerna hördes när de sa något. De byggdes för att arkitekterna visste att höjd i en byggnad gör så att allt ljud hörs ännu bättre. Ni vet hur eko fungerar. Allt som du säger ekas när du befinner dig invid en vägg med en vägg på motsatt sida. Eftersom ljud är vågor som färdas genom luften, så slår ljudet mot väggen mitt emot dig, och studsar tillbaka till väggen bakom eller nära dig. På så sätt uppstår ett eko.

Allt hörs i stora kyrkor

Byggnaderna som i de Gotiskt byggda kyrkorna har rundade tak, så att ljudet som skapas inne i kyrkorummet går i vågor som slår mot väggarna i kyrkan, ljudet färdas vidare så att även de som sitter längst bort hör vad prästen eller vad någon annan säger i kyrkan. Numera har ju ändå alla kyrkor mikrofoner, för att höras ännu bättre.
Fast det egentligen inte behövs.

Så om det är så att man sitter i ett stimmigt rum, som till exempel i en skolsal, skolmatsal, restaurang med mycket folk eller på ett café där serveringspersonal och matlagningspersonal hörs väl så kan man behöva dämpa ljudet som finns där. Eftersom vi har öron som fångar upp ljud och skickar vidare ljudet till hjärnan, så hör vi allt som sker i rummet där vi befinner oss. Hjärnan uppfattar allt, men vet inte vilket ljud som den ska filtrera.

Ge hjärnan lite vila

Då kan hjärnan behöva hjälp för att veta vilket ljud som den ska fokusera på. Och sådant kan man bygga bort. Man kan bygga bort en massa ljud som inte ska finnas i ett rum. Med särskilda skivor, kallade ljudabsorbenter, så kan man få ljudvågorna att absorberas in i skivorna så att de slutar studsa mellan väggarna och sedan in i folks öron. Man kan lättare koncentrera sig på vad den säger som sitter närmast en. Här kan du läsa mer om ljudabsorbenter: kamak.se/ljudabsorbenter/.

Forskare har märkt att det har gjort det lättare för till exempel skolelever att kunna koncentrera sig på vad deras lärare säger. Det i sin tur har gjort att de har fått bättre betyg. På samma sätt är det även i vårdinrättningar, där det ligger många som är sjuka. De behöver ju vila för att bli bättre. Även vårdpersonalen blir tröttare av att vistas på sjukhus med mycket oljud. Så alla vinner på att bygga med ljudabsorbenter,