Golvläggare Täby

Vad kan vi göra med skogen?

Gillar du också att gå i skogen? Jag tror att man gick mycket mera i skogen “förr i tiden”, med “förr i tiden” tänker jag att man levde mycket närmare naturen, skogen och livet utomhus när Sverige ännu var ett samhälle som majoriteten levde som bönder. I många år levde de flesta svenskarna som bönder, vilket gjorde att många samtidigt levde i ganska stor fattigdom. Tänk själv att bara kunna bruka jorden, så man fick mat på bordet, i högst 3-4 månader. Att bara kunna odla och slakta djuren under en bråkdel av ett helt år, gör ju ingen mätt, alla de månader som det inte gick att odla.

Vi har nog en väldig tur som lever i det postindustriella samhälle som vi gör just nu. Vi lever ju i IT-samhället, då allt vi gör, är online, och helt beroende av elektricitet. Tänk dig bara om vi skulle mista elen. Vi skulle ju inte klara oss en sekund. Många kontor går på el, vi arbetar på datorerna som går på el, vi är beroende av våra mobiler, som går på el. Dörrar och hissar går på el, vår uppvärmning gör det, liksom de flesta toapumpar. Tänk att inte kunna gå på toa på grund av elbrist… Huvva.

Så vi kanske borde gå tillbaka till att leva av naturen, till viss del. Vi ser ju att hela vårt samhälle kommer att förändras inom en ganska snar framtid. Så hur ska framtiden se ut?

Tillbaka till naturen? Tillbaka till att odla, slakta djur och… vaddå? Det är ju svårt att kunna säga något om framtiden när man knappt vet något om den. Men personligen tror jag att vi kommer att behöva både varandra mer i framtiden och behöver det som naturen kan ge oss. Ska vi gå tillbaka till att odla mer men i liten skala? En del människor som bor i storstäder vill skaffa sig höns. Det är ju ganska billigt att skaffa sig hönor. På så sätt kan man säkra sin äggkonsumtion, i alla fall.Och det där med att gå i skogen då? Det är ju gratis, och ger kraft och energi. Dessutom är ju träden det enda som kan motverka miljöförstöringen. Förutom att ge syre åt vår värld kan ju träden förse oss med fina trämöbler och vackra trägolv. Letar du efter golvläggare, säg i Stockholm och i Täby? Läs då mer på: www.golvjouren.se/golvlaggning-taby/.

3 thoughts on “Vad kan vi göra med skogen?”

 1. Hello. I could help you to solve the problems with your site. I can make it more visited and more profitable. Attracting more visitors and conversion enhancement are my strong points. I have been engaged in site making, updating and promotion thereof since 2004, with both commercial and information projects. My rates are quite moderate.

  I’m specializing in the following:

  1. Website promotion in search engines. I could make it possible to bring your site to the top of the search results that are of interest to you.

  2. Error correcting and site debugging. I will help make your site the highest quality and relevant to the requirements of search engines. I work on identifying and eliminating bugs, increasing conversions, speeding up site loading, etc. I deal with all kinds of issues, from code to design.

  3. Site-making. I am engaged in the creation of sites of various types.

  4. Start-up, content management and promotion of groups and channels in social networks (YouTube, Face book, etc.).

  5. Customer feedback. Making and promoting good reviews on the Internet, removing and reducing the visibility of bad ones.

  6. Various types of mailing lists selected from my databases for your business. I am engaged in the following mailings: e-mailing, feedback mailing, mailing by chats on websites, and on social network profiles.

  To contact me, please write to the following e-mail: mikhailrt85@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *